Vapaakaupungin galleria: Jaakko Nikkilä, Veera Jokitalo ja 3 Minds

Ajankohta

1.9.2022 17:00 - 25.9.2022 17:00

Jaakko Nikkilä – Matkalla jokin muuttui

Argentiinassa, Buenos Airesin lähellä sijaitsee Tigren jokisuistoalue. Kesällä alue vaikuttaa paratiisilta, talvella joltain ihan muulta. Alueen rakennukset nuokkuvat suiston varrella mysteerisinä ja aavemaisina. Paikan päällä ollessa mieli alkaa kehittämään tarinoita talojen ja niiden omistajien ympärille.
Kuvat ovat ikkunoita näihin mielikuviin, dystooppisiin ja post-apokalyptisiin tunnelmaa havitteleviin kuvitelmiin jännittävistä tarinoista. Kuvia katsoessa ei voi myöskään säästyä ajatukselta ilmaston muuttumisen seurauksista. Näyttääkö kaikki tältä tulevaisuudessa? Luksus rappioituu ja dekadenssi kohottaa päätään.
Kuvat alleviivaavat jännittävien hetkien lisäksi siitä, että ilmastokriisi on tätä päivää ja tekojen tarve toimille ei ole kadonnut. Skenaarioita on monia, tekomme ratkaisee mikä niistä toteutuu.

 Finnfoto on myöntänyt näyttelylle apurahan.

 Jaakko Nikkilä on Helsinkiläinen valokuva- ja videotaiteilja. Hänen teoksissaan luonnon läsnäolo on usein voimakkaasti esillä sekä alitajuisesti että konkreettisesti. Nikkilä käyttää taiteessaan monimediallisia esitysmuotoja. Usein aihepiiri ja teos sanelee luovassa prosessissa käytettävän tekniikan. 

 IG: jaakko_valdemar

www.northernhaiku.com

 

Veera Jokitalo – Horisontteja – Horizons

Nykyajan yhteiskunnassa ulkonäkö on identiteetin määrittämisessä yksi keskeisistä tekijöistä. Ulkonäkö voi määrittää muun muassa sosiaalista statusta ja terveydentilaa. Nopeasti liikkuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa erilaisten statusten määrittäminen muuttuu ajan kuluessa ja  oma- ja kehonkuva muuttuu yhteiskunnan muuttumisen mukana. Ihmisellä ei ole vakaata identiteettiä, se on dynaaminen ja kehittyy ajassa.

Identiteetti tai minäkuva määrittää ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestä ja sen myötä itsetunto auttaa häntä suhtautumaan asioihin ja päättämään, kuinka ajatella ja toimia erilaisissa tilanteissa. Nopeasti etenevän maailman mukana itsetuntemus voi horjua ja aiheuttaa epätietoisuutta, epävakauden tunnetta sekä moraalisen tajun heikkenemistä.

Miten nyky-yhteiskunnassa yksilö määrittää itsensä itselleen? Onko se, miten näyttäytyy ulospäin merkittävämpää kuin se, miten asiat todellisuudessa kokee? Kenen kokemusmaailma loppujen lopuksi on todellista?
”Horisontteja” on maalaussarja, jossa keho esiintyy maisemallisina horisonttimaalauksina. Ne heittävät ilmaan ajatuksen; ehkä se, miten kokee itsensä vaikuttaa siihen, miten näkee ympäristönsä. Yhtälailla se, kuinka kokee ympäristönsä vaikuttaa siihen, miten yksilö näkee itsensä.

Veera Jokitalo (s. 1993)

Veera Jokitalo on kuvataideopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulun BA of Culture and Arts – kansainvälisellä opintolinjalla. Jokitalo työskentelee pääasiassa öljymaalauksen parissa, mutta on opiskelujen myötä innostunut harjoittelemaan myös muun muassa hiilipiirustusta ja valokuvaamista.

Jokitalo yhdistää raskaita aiheita herkkään kädenjälkeen, sekoittaen harkittua yksityiskohtaa ja spontaanimpaa, raakaa siveltimen jälkeä. Häntä kiehtoo ajatus kahden vastakohdan yhdistymisestä harmonisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Yksi tavoitte on saada aikaan vuoropuhelua näiden kahden vastakohdan välille. Lohtu, kehollisuus ja psykologiset ilmiöt ovat toistuvia teemoja Jokitalon töissä.

 

3 Minds ( Sundberg, Korhonen ja Funke)

3 Minds- näyttely on kolmen Turun Taideakatemiassa tutustuneen kuvataiteilijan toinen yhteisnäyttely. Piirustukset ja grafiikka sopivat hyvin yhteen: jokaisen työt ovat erilaisia, tyylilleen uskollisia ja tunnistettavia, mutta myös toisiaan täydentäviä.

John Sundberg s. 1989

Tarina saaristossa asuvasta pojasta, joka pakenee pienen paikkakunnan ahdasmielisyyttä ja asenteita kaupunkiin, missä ihmiset tuntuvat elävän ilman ennakkoluuloja. Kaupungissa varttuessaan hän kuitenkin huomaa, ettei pääse pakoon kotipaikkaansa. Pienen paikkakunnan takapajuiset käsitteet elämästä ja myrkylliset käyttäytymismallit ovat jääneet elämään omaa elämäänsä häneen, esiintyen erilaisina itsetuhoisina tapoina.

Matleena Korhonen s. 1986

Matleena Korhonen on turkulainen kuvataiteilija ja psykologi.  ”Unia”- teossarja koostuu syväpainomenetelmällä toteutetuista grafiikan vedoksista. Vuosina 2020–2022 tehdyt teokset kuvaavat yksinäisyyttä, etäisyyttä ja kosketuksen kaipuuta. Kuvat vievät pysähtyneisiin ja unenomaisiin hetkiin, joissa on hetkittäin vaikea erottaa valveillaoloa unesta. Kuvat pyrkivät aktivoimaan sanattomia kokemuksia, aistimuksia ja muistijälkiä katsojan mielessä ja kehossa.

Sami Funke s.1968

On Mikkeliläinen kuvataiteilija ja valokuvaaja. Työt koostuvat pääosin valokuvataiteesta ja piirustuksista, mutta hän tekee muutakin; mm. tilateoksia ja sekatekniikkaa. Luonto ja kulttuurimaisemat ovat Funkelle tärkeitä. 2020 hän oli Ahvenanmaalla Källskärissä, jossa hän valokuvasi ja teki luonnoksia. Osa aiheista on mm. Suomen Lapista, Ivalojoen varresta. Näiden teemojen pohjalta on tehty piirustuksia, joissa on käytetty osin myös digitekniikkaa hyväksi. Työt ovat tehty 2021–22.