Taidenäyttelyn avajaiset

Ajankohta

18.9.2019 18:00 - 18.9.2019 20:00

Saara Maria Tikka & Lea Lintula

Leikkikenttä on tutkimusmatka materiaalien, tunteiden sekä ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen. Se on yrityksemme jäsennellä kaaottista ja uhkaavaa maailmaa, johon punoutuu myös toivo tasapainosta ja sopusoinnusta.
Se on tila, jossa haluamme normalisoida keskustelun ilmastonmuutoksen synnyttämistä tunteista ja peloista. Tila, johon kutsumme leikkimään ja tutkimaan asioille antamiamme merkityksiä ja suhdettamme ympäristöön ja tunteisiin. Tila, jossa turvallisesti voi asettua kokemaan tunteita tulevaisuudesta ja hyväksymään ne osaksi maailmankuvaa.
Etsimme tasapainoa tunteiden ääripäiden väliltä.
Tasapainoa ihmisen ja ympäristön välillä.
Ihmiselle on luonnollista pyrkiä järjestämään ja jäsentämään ympäristöään niin, että se tuntuu hallittavalta. Pyrimme rakentamaan ympäristömme palasista struktuurin, johon voimme asettaa itsemme. Muovaamme sosiaalista ja fyysistä ympäristömme, jotta tuntisimme olevamme merkityksellinen osa maailmaa. Luomme maailmankuvaa, joka vastaa eksistentiaalisiin kysymyksiin ja auttaa meitä toimimaan vaikka tulevaisuus näyttäytyy kaaottisena ja pelottavana.
Sen sijaan, että pyrkisimme poissulkemaan ikävät asiat ja tunteet elämästämme, meidän tulisi hyväksyä ne ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Lea Lintulan arjen kulkua pyörittää vuodenajat ja sää. Hän kokee luonnon tilan vaikuttavan mielentilojen vakauteen sekä luovaan työhön. Ilmastoahdistus, jonka käsitteleminen vaatii paljon mentaalisia voimavaroja on myös kohdistanut kysymyksiä taiteen tekemiselle. Hän pyrkii löytämään materoiden uusiokäyttöä taiteen kautta ja inspiroituu roskista ja luonnon yksityiskohdista.
Lintula käsittelee taiteessaan yhteyttä luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön. Hän tuo esiin ajatukset ja arvot usein hyvin leikkimielisin keinoin.
IG @lealintula

Saara Maria Tikka käsittelee taiteessaan tunteita, sosiaalisia rakenteita, sekä yhteyden ja erillisyyden kokemuksia. Näitä teemoja hän lähestyy arkisten tilanteiden ja vertauskuvien kautta.

Leikkikenttä on hänelle tapa konkretisoida arkea hallitseva ilmastoahdistus ja pelko vääjäämättömästä katastrofista. Se on surutyötä menetetystä tulevaisuudesta ja kaikesta mistä joudumme luopumaan.

web https://saaratikka.format.com/
IG @saaramariatikka