Taidenäyttelyn avajaiset

Ajankohta

26.6.2019 18:00 - 26.6.2019 20:00

Terese Andersson & Juuso Joutsi

TERESE ANDERSSON – ETA

ETA nimike, johon näyttelyn nimi perustuu, juontuu kreikkalaisesta EETA sanasta. Jonka yksi muoto suorakulmion keskellä pysty viiva ja vaaka viiva symboloi epigraafisessa lähteissä. Kuvioon muodostuu neljä lokeroa niinkuin jokainen taulu on lokeroitu omaan lokeroonsa. Värien käyttö tauluissa poikkeaa niin paljon toisistaan, joten ne tulevat parhaiten esiin teoksina kukin omassa lokerossaan. Symbolisin merkein ETA näyttelyssä käydään läpi värien käyttö eri muodoissa jota voidaan muotoilla lokerikkoina. Niinkuin elämässäkin kunkin osa tekijä eri ajankohtana, henkilönä ja tekoina voidaan ajatella
elämän lokerikkoina ja kuten myös ilman lokeroita jossa kaikki on vapaa. Tässä mielessä myös Terese Andersson kulkee lokeroissaan lokeroiden ulkopuolella rikkoen sääntöjä
värien käytössä. Kuten monesti hän käyttää epämääräisiä värejä lisäen vielä lisää värejä saavuttakseen harmonian teoksissaan.

JUUSO JOUTSI – KAUPUNGIT LOPPUU

”Maalausteni keskeinen sisältö liittyy yksilön paikan ja merkityksen pohtimiseen osana
suurempaa systeemiä, joka töissäni näyttäytyy jonkinlaisena elimistönä, orgaanisena
järjestelmänä. Tämä hahmoton koneisto, kaupunki, jonka toiminnot ja osaset kuvaavat minun sekä yleisemmin yksilön sijoittumista ympäristössä, reagoi toisten tekoihin ja päätöksiin ja muodostaa tapahtumia. Tärkeä osa työskentelyäni ovat erilaiset tilat ja paikat jossa käyn ja tarkkailen. Uudet havainnot täydentävät maalausteni maailmaa, elimistön toimintoja.”