Taidenäyttelyn avajaiset

Ajankohta

3.4.2019 18:00 - 3.4.2019 20:00

Jenna Ihalainen, Kati Leskinen, Sara Louhela, Rebecca Niska

Vuoden neljännessä näyttelykokonaisuudessa tilan ottavat haltuun taiteilijat Sara Louhela, Rebecca Niska, Jenna Ihalainen ja Kati Leskinen.

Näyttelykokonaisuuden avajaisia vietetään 3.4 klo 18! Tervetuloa

In the fourth show, the space is taken by artists Sara Louhela, Rebecca Niska, Jenna Ihalainen and Kati Leskinen.

Opening ceremony of the exhibition will be held at 3.4 at 6 pm! Welcome!

SARA LOUHELA

“Scattered”
Uneksiminen ja valveillaolo yhtä aikaa, kaaos ja järjestys yhdessä. Pirstaloituminen ja palasten pitäminen koossa. Scattered on kontrollin menettämistä, hajanaisuutta, kaksinaisuuden keskellä tasapainottelua, ihmisen omien palasten keräämistä, ja niiden kokoamista takaisin yhdeksi.

“Epätasapainottomuudessa yritän rakentaa kankaalle jonkinlaista palapeliä tai kaavaa, ja työskentelyni on jokseenkin harkittua. Muutoin saatan työskennellä ekspressiivisemmin ja ajatuksitta. Taiteeni muotoutuu henkisen kasvamisen vaikeudesta, kysymyksistä identiteetin ympärillä, hengellisyydestä, runoudesta, sekä kaaoksen ja muutoksen hyväksymisestä osaksi ihmisyyttä. Taiteilijat, jotka ovat vieneet sydämeni iäksi, ovat Emilio Vedova, Apichatpong Weerasethakul sekä Charles Bukowski.”

“Scattered”
Dreaming and waking up simultaneously, chaos and order together. Fragmentation and keeping pieces together. Scattered is the loss of control, fragmentation, balancing in the midst of duality, the collection of one’s own pieces, and bringing them back into one.

“In an imbalance I try to build some kind of puzzle or pattern on the canvas and my work is somewhat thoughtful. Otherwise, I may work more expressively and without thought. My art is shaped by the difficulty of spiritual growth, questions about identity, spirituality, poetry, and the acceptance of chaos and change into humanity. Artists who have taken my heart forever are Emilio Vedova, Apichatpong Weerasethakul and Charles Bukowski. ”

REBECCA NISKA

Surface

is a collection of works from the past year where the essential is mixing different techniques and to bring levels and depth to the works. The artworks include several techniques such as oil, acrylic, oil sticks, oil pastels and colour pen.

The heart of the collection is to bring emotions and fragments of the daily life to the surface. Let the colours set the mood and let the patterns shape how the emotions flow. Trying to recreate a feeling or let the feeling speak on an empty canvas or paper.
With a touch of clumsiness mixed with fragility the art works represent feelings, desires, dreams and memories. Like other art forms such as music and dancing, rhythm and the atmosphere plays an important part.

As an sensitive person my emotions are always present in the art works. Creating in the moment is really powerful, it has often proven to tell me more about myself and it is the path I often choose to follow. All the works are a part of an ongoing journal where the inner nature, feminism, playfulness and patterns are significant topics.

JENNA IHALAINEN & KATI LESKINEN

Yhteisnäyttely Oma napa käsittelee tässä ajassa
korostunutta yksilökeskeisyyttä ja omaan napaan tuijottamista.
Minä ja minun ajatukseni, minä ja minun ahdistukseni, mitä muut ajattelee, minä ja minun
suoritus. Mitä, jos minä en ole tuottava yksilö? Mitä muut ajattelevat minun taiteestani? Mitä,
jos en vain jaksa? Minä ja minun uneni, minä ja minun ruokavalioni, minä ja minun insta-tilini
minä ja minun kauramaitoni, minä ja minun kuplani, minun vaikeuteni. Olenko tarpeeksi?
Minä ja minun diagnoosini, minä ja minun vaikeat perhesuhteeni, minä ja minun
voimaantumiseni. Minä ja minun riippuvuuteni. #donthurtmyfeelings #hatersgonnahate

Jenna Ihalainen and Kati Leskinen’s joint exhibition My hub focuses on individual focus and stare at your own hub.
I and my thoughts, I and my anxiety, what others think, me and my performance. What if I’m not a productive individual? What do others think of my art? What, if i just can’t? Me and my dream, me and my diet, me and my insta account
I and my oatmilk, I and my bubble, my difficulty. Am I enough?
I and my diagnosis, I and my difficult family relationship, me and my
empowerment. I and my addiction. #donthurtmyfeelings #hatersgonnahate

Kansikuva:
Coverphoto:
Sara Louhela