Taidenäyttelyn avajaiset

Ajankohta

6.3.2019 18:00 - 6.3.2019 20:00

Beyond Future - group exhibition

Ryhmänäyttely 7.-28.3.2019
Avajaiset 6.3. klo 18
Kalasataman Vapaakaupungin Olohuoneessa

Mitä tapahtuu tulevaisuuden jälkeen?
Ihmislajina ajattelemme helposti ettei meidän jälkeemme ole enää mitään, mutta maapallon miljardien vuosien historian valossa on sopivaa olettaa, että maapallon tarina jatkuu vielä meidän lajimme tulevaisuuden jälkeen. Elämä tulee jatkamaan olemassaoloaan, mutta se minkä me käsitämme elämänä voi tulevaisuudessa olla jotain muuta. Miltä voisivat näyttää “lajit” meidän tulevaisuutemme jälkeen? Onko “tulevaisuuden jälkeinen ihminen” enää ihminen ollenkaan? Mitä muotoja luonto voisi ottaa? Kaikki loppuu – mutta käytännössä vain muuttaa muotoaan, sopeutuen ympäristöönsä.

Vapaakaupungin Olohuoneen ryhmänäyttelyssä seitsämän taiteilijaa käsittelee teemaa taiteen eri keinoin.

Taiteilijat:
Santiyago Delgado
Heini Närhi
Enni-Maija Ahovaara
Linda Mäki
Ria Peltoniemi
Elisa Hämärä
Terhi Tuulia Eskelinen

Group exhibition 6th – 28th March, 2016
Opening ceremony 6.3. at 6 pm
Kalasatama Free City Living Room

What will happen after the future?
As a human species, we think easily that we are nothing more, but in the light of the world’s billions of years of history, it is appropriate to assume that the earth’s story will continue after our future. Life will continue to exist, but what we perceive as life can be something else in the future. How could “species” look like our future? Is “the man after the future” no longer a human at all? What shapes can nature take? It all ends – but in practice it just changes its shape, adapting to its environment.

In the Vapaakaupungin Olohuone group exhibition, seven artists deal with the theme by different means of art.

Artists:
Santiyago Delgado
Heini Närhi
Enni-Maija Ahovaara
Linda Mäki
Ria Peltoniemi
Elisa Hämärä
Terhi Tuulia Eskelinen