Storytelling Cafe

Ajankohta

15.11.2023 18:30 - 15.11.2023 21:00

Share, listen and connect to our community stories

Kuka sinä olet? Mitkä tarinat ovat määritelleet sen, kuka olet? Miten tarinasi liittyy yhteisöihin, joihin kuulut? Liity 11 eurooppalaisen yliopiston opiskelijoiden yhteiseen kertomukseen jakamalla katkelma henkilökohtaisesta tarinastasi. Tilaisuudessa sana on vapaa, joten voit halutessasi jakaa tarinasi muiden kanssa. Esille nousseita ajatuksia pohditaan myös pienryhmissä. Toivomme, että voit samaistua kokemustarinoihin sekä oppia uusia näkökulmia erilaisista kokemuksista. Tässä tapahtumassa korostetaan tarinasi ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä.

Who are you? What stories have defined who you are? How does your story connect to the communities to which you belong? Join students from 11 European universities in sharing a snippet of your personal story and listening to the beautiful mosaic that makes up our community. The event will have an open mic to share stories with a wider audience as well as smaller listening groups to reflect on poignant questions. We hope people will connect with stories that mirror their own experiences as well as learn from and empathize with stories that act as windows to experiences that are different. This is a space to validate that every person has a story that is unique and important.