Meditaatiohetkiä

Ajankohta

17.4.2023 17:30 - 17.4.2023 18:30

Koe läsnäolo ja tietoisuus taitojen harjoittelu

Tule Kalasataman Vapaakaupungin Olohuoneeseen laskeutumaan läsnäoloon ja hiljaisuuteen. Vilkas kauppakeskus, arkiviikon alku on hyvä paikka lähteä tutkimusretkelle kehon ja mielen kuunteluun, yhteyden etsintään.

Maanantaisin klo 17:30 on Olohuoneessa mahdollisuus osallistua ilmaiseen ohjattuun meditaatioon. Ohjaajina toimivat Narahari Prem ja Erkki Makkonen. Harjoitukset ovat yksinkertaisia ja helppoja, sisältäen mahdollisesti myös liikettä ja ääntä. Hiljentymisen ja läsnäolon kautta elämä saattaa avartua ja uudet mahdollisuudet löytyä. Jännitysten ja stressin väheneminen on yksi meditaation harjoittamisen hyödyistä.

Tule sellaisena kuin olet, mitään muuta et tarvitse, kuin mitä sinulla jo on. Harjoitus kestää n. 45 min ja toivomme, että pystyt olemaan mukana alusta loppuun turvallisen tilan takaamiseksi.

Come to Vapaakaupunki Living Room in Kalasatama to arrive into presence and silence. A busy shopping center and beginning of the week is a good place to go on a research journey to listen to the body and mind, to search for connection.

On Mondays at 17:30 there is an opportunity to participate in a free guided meditation in the Living Room. Your guides are Narahari Prem and Erkki Makkonen. The exercises are simple and easy, possibly including movement and sound. Through silence and presence, life may expand and new opportunities may be found. Reducing tension and stress is one of the benefits of practicing meditation.

Come as you are, you don’t need anything other than what you already have. The exercises lasts approx. 45 minutes and we hope that you will be able to participate from the beginning to the end to guarantee a safe space.