Luova ilmastonmuutos työpaja

Ajankohta

25.2.2024 13:00 - 25.2.2024 16:00

Luova ilmastonmuutos työpajat osana Noora Ojalan näyttelyä Vapaakaupungin galleriassa

Creative Climate Change workshop as part of Noora Ojala’s exhibition at the gallery of Vapaakaupunki

 

  1. työpaja avajaisissa 1.2. kello 17 – 19.

  2. työpaja 8.2. kello 16. – 19.

  3. työpaja 25.2. kello 13 – 16.

 

Luova ilmastonmuutos -työpajassa käsitellään tulevaisuutta piirtämällä ja ideoimalla karttoja tulevaisuuden sivilisaatiosta. Ihminen on toiminnallaan asettanut muut lajit ja luonnon ekosysteemin vaakalaudalle. Teollistumisen aikakaudesta alkanut fossiilisten polttoaineiden käyttö on räjäyttänyt ihmisen kyvyn muokata maata, rakentaa ja tuottaa sitä kautta hyödykkeitä, liikkua paikasta toiseen, kehittää yhä teknistyvämpää yhteiskuntaa.

Mitä tapahtuu merille ja vesistöille, kun sään ääri-ilmiöt voimistuvat? Tulvat, kuivuus ja myrskyt asettavat uusia rajoja ihmisen ylläpitämälle infrastruktuurille. Maanviljelijät kamppailevat jo nyt eri puolilla maailmaa muuttuvan ilmaston viljelylle asettamien haasteiden kanssa. Kun makean veden puutteen vaikutukset ihmisen elämälle ovat riittävän suuret, on vastassa ympäristön muutoksesta johtuvan pakolaisuuden kasvu. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voi aiheuttaa niitä uhkia ja riskejä, joita emme vielä osaa määrittää. Mitä lajien ja kokonaisten ekosysteemien katoaminen tulee tarkoittamaan?

Työpajassa kannustan osallistujia käsittelemään ympäristöongelmia muutosyhteiskunnan näkökulmasta. On hauskaa pohtia, miten muokkaamme kulttuurimme ja elämämme ympäristölle kestäväksi. Pajassa on karttoja, joihin voi merkitä alueellisia muutosajatuksia ja ideoita, esimerkiksi miten kaupunkirakenne muuttuu, mistä energia talojen lämmittämiseen tulee, jääkö jotkin alueet meren alle tai missä kasvatetaan ruokaa ja miten ihmiset liikkuu? Oman lähialueen ja yhteisön kulttuurin muutos on avainasemassa kestävän elämän rakentamisessa, siksi tulevaisuuden kuvittelu saattaa kertoa niistä muutostrendeistä, joihin olemme valmiit.

Yhteinen kuvittelu, intuitiiviseen työskentelyyn kannustaminen ja vapaa ideointi voivat purkaa niitä paineita joita ympäristöuhat aiheuttavat. On lupa ideoida ja kokea tulevaisuuden uhat ja niiden mahdollinen dystooppinen lopputulema. Epätietoisuuden tai uhan käsittely luovin menetelmin voimauttaa. Työpaja sopii kaikenikäisille ja perheille. Työpajassa on erilaisia karttoja, kyniä, värejä ja mahdollisuus tutustua Helsingin tulvaherkkiin alueisiin.