Inter-Faith Dialogue Awareness and Introduction Workshop

Ajankohta

9.3.2023 17:00 - 9.3.2023 19:00

Inter-faith Dialogue workshop

Tässä työpajassa esittelemme ensin uuden organisaatiomme Dialogue4Peace, sen arvot, tavoitteet ja projektit. Sitten meillä on 2 vuorovaikutusta yleisön kanssa, joista toinen perustuu Suomen eri uskontojen esittelyyn ja toinen on pienryhmien uskontojen välinen dialogi. Tapahtuma on avoin kaikille  uskonnosta ja kulttuuritaustasta riippumatta. Haluamme luoda naisille turvallisen tilan kokoontua ja puhua vapaasti uskonnollisesta tai ei-uskonnollisesta elämästään Suomessa.

In this workshop we will firstly introduce our new organization Dialogue4Peace, its values, objectives and projects. Then we will have 2 interaction activities with the audience, one based on introducing the different religions in Finland and second is small groups inter-faith dialogue. The event is open for all regardless of their religion and culture background. We want to create a safe space for women to come together and talk freely about their religious or non- religious life in Finland.