Helmikuun taidenäyttelyiden avajaiset

Ajankohta

1.2.2024 17:00 - 1.2.2024 19:00

Vapaakaupungin galleria: Noora Ojala, Jone Mutka ja Janne Erkkilä

01.02.-25.02.2024

Avajaiset 01.02. Klo 17-19! Avajaisten yhteydessä Noora Ojalan Luova ilmastonmuutos työpaja

 

***

Noora Ojala: The New Shores -installaatio ja merellisiä piirroksia

The New Shores -installaatio määrittelee eurooppalaisia rantoja uudelleen. Teos antaa mahdollisuuden sille, että ihminen sysää fossiilisen energian kulutuksen kautta suuret napajäätiköt sulamispisteeseen. Tällöin merenpinta nousee merkittävästi, eikä nyky-yhteiskunnan infrastruktuuri toimi säiden vaihdellessa ja tulvien yleistyessä. 

Yhteiskuntaamme ja valtioita ajatellen syntyy uusia ranta-alueita, joilla pätee toisenlaiset olosuhteet. uusille rannoille ja tulva-alueille voisi muodostua yllättäviä ekosysteemejä. Länsimaisen kulttuurin hillitsemätön halu kasvattaa kulutusta ja hallita ympäristöään voi lopulta tuottaa eurooppalaisille ympäristöjä, joita ei voi hallita, mutta joihin tulee mukautua. 

Merelliset piirrokset ovat teoksia joissa vesistöjen luonnetta pohditaan uudelleen. Piirrosten pohjalla kulkee ilmastonmuutoksen vaikutukset, tulvat, kuivuus, eroosio, sään ääri-ilmiöt ja merenpinnan nousu. Piirroksissa näkyy myös ristiriitaisia poliittisia määritelmiä, voiko sotilasliitto määrittää merialueita? Entä siirtääkö merenpinnan nousun alle jäänyt maa-alue rantavaltioiden talousvyöhykkeitä? Kansainvälisiä vesialueita tulisi käyttää vain rauhanomaisiin tarkoituksiin YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan. Nostaako nouseva meri rauhanomaisuutta maailmassa, vai viekö se sodat pikemminkin jäljelle jääville maa-alueille?

Näyttelyn aikana järjestetään työpajoja, joissa pääsee pohtimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia karttojen avulla. Työpajoissa kuvitellaan erilaisia tulevaisuuksia ilmastonmuutoksen tuomana. Huomioita tulevasta voi piirtää, värittää tai kirjoittaa pohjakarttoihin. Työpajat sopivat kaikenikäisille, ohjaajana toimii taiteilija Noora Ojala.

Kuvataiteilijana pidän työskentelystä monien välineiden kautta, läheisimpiä taiteellisen ajattelun formaatteja minulle ovat installaatiot, valokuva, maalaus, video, performanssi ja katutaide. Taiteellisessa työskentelyssä haluan tuoda esiin asioita, jotka jäävät sanomatta ja kuvata vaikutussuhteita, joille ei ole tilaa julkisessa keskustelussa. Innostun ympäristöstä, minua kiehtoo yhteisöhenki, luontosuhteet ja vuorovaikutus yhteiskunnassa. Taiteessani näkyy ympäristöaktivismin jälki ja hakeutuminen vuorovaikutukseen taiteen näkijöiden, tekijöiden ja kokijoiden kanssa.

Näyttelyyn liittyvät Luova ilmastonmuutos työpajat:

TO 1.2. klo 17-19
TO 8.2. klo 16-19
SU 25.2. klo 13-16

Työpajat ovat maksuttomia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Instagram: @palmunoora & @climate_change_creative

 

————————————————————————————————

 

Jone Mutka: ARKI

Jone Mutkan yksityisnäyttely ARKI viittaa nimellään niin ikään teoksissa käytettyihin materiaaleihin kuin niissä esiintyviin teemoihin aina nykyhetken monotonisesta arjesta lapsuuden nostalgiaan.

Näyttelykokonaisuus koostuu taidegrafiikasta, veistoksista ja installaatioista. Useissa teoksissa lähtökohtana on toiminut Mutkan arkisessa elämässä vastaan tulleet roskat ja hukkamateriaalit aina kierrätetystä paperista hedelmien verkkopusseihin. Kierrätysmateriaalia hän on kerännyt teoksia varten yli vuoden ajan.

Teoksissa voi nähdä joka päiväisiä tuttuja asioita sekä esineitä ja kohdata hetkiä keskeltä tavallista arkea. Näyttelyn teokset ovat kuitenkin dokumentaation sijaan enemmänkin imitaatiota ja taltioituja muistikuvia koetuista hetkistä

Näyttelyn teoksia tehdessään Mutka on hyödyntänyt perinteisten taidegrafiikan ja kuvataiteen tekniikoiden lisäksi kokeellisempia tekniikoita. Esimerkiksi teoksessa Piece of Faith käytetty puupiirroslaatta on leikattu laserleikkurilla, joka mahdollistaa sen kokoamisen ja vedostamisen loputtomilla eri tavoilla. Teossarjassa Imitation Game puolestaan kipsillä

valetut veistokset taiteilijan kehosta ovat saaneet itseensä tatuoinnin kaltaisia valokuvia, jotka on toteutettu uv- tulostimella.

Jone Mutka (s. 1993, Kitee) on Turussa ja Helsingissä toimiva kuvataiteilija ja taidegraafikko, jonka ominaisiin taiteen tekniikoihin lukeutuu serigrafia, installaatio sekä digitaaliset tekniikat aina kuvanmuokkauksesta laseretsaukseen. Teoksissaan Mutka on viime aikoina käsitellyt ARKI teeman lisäksi koneen ja ihmisen välistä suhdetta sekä paratiisin käsitettä.

 

www.jonemutka.com

Instagram: @jonemutka

 

————————————————————————————————

 

Janne Erkkilä: Protosynteesi 1.0

Näyttelyn nimi viittaa luonnon kehityskulkuun ja ihmisen kulttuurievoluutioon jatkuvana prototypointiprosessina. Luonnossa uusi syrjäyttää vanhan ja elämä sopeutuu kokeilemalla tarjolla oleviin ekologisiin lokeroihin. Ihmisten ilmoilla uudet ideat ja trendit syntyvät vanhojen silpusta. Lisäksi Protosynteesi viittaa fotosynteesiin ja nimen synteesi-osa viittaa luonnon ja ihmisen vastakkainasetteluun, jossa luonto on teesi ja ihmisen toilailu antiteesi. Teossarjan teokset ovat yritys etsiskellä synteesiä näiden välille limittämällä orgaanista ja geometrista muotokieltä sekä yhdistelemällä kasveista ja sienistä valmistamiani pigmenttejä keinotekoisten maalien ja kierrätysmateriaalien kanssa.

Haen teoksilla visuaalista kieltä metamodernille maailmankuvalle, jossa on tilaa sekä orgaaniselle että synteettiselle ja sekä kaoottiselle villille että järjestyneelle sivilisaatiolle yhtä aikaa, päällekkäin ja rinnakkain ekosysteemien ja kulttuurien kompleksina. Teokset käsittelevät metamodernia aaltoilua utopismin ja nihilismin välillä, urbaanin ja orgaanisen luonnon limittymistä meren, maan ja taivaan rajapinnassa, elävän luonnon ja ihmisen palavaa pyrkimystä kasvuun, uudistumiseen, levittäytymiseen, kilpailuun, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen betonin rajaamassa elintilassa sekä ihmisen haahuilua fyysisten ja hengellisten sfäärien välillä. Työskentelyä ovat tukeneet SKR:n Keskusrahasto ja Pohjois-Savon rahasto.

Olen kuopiolaislähtöinen kuvataiteilija ja järjestänyt soolonäyttelyitä ympäri Suomea vuodesta 2013 ja osallistunut kymmeniin ryhmänäyttelyihin vuodesta 2006 neljässä maassa kahdella mantereella. Opiskelin taiteen maisteriksi Rovaniemellä Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Osa teoksistani on abstrakteja sukelluksia sanallistamista vältteleviin kokemuksiin, toisten ollessa osittain figuratiivisia ilmentymiä luontokokemuksista ja ihmisen luontosuhteesta. Pääsääntöisesti olen maalannut akryyleillä, yhdistellen tarkkaa sivellintyöskentelyä ja roiskintatekniikoita. Lähivuosina olen käyttänyt myös valokuvaa, luonnonvärejä ja kierrätysmateriaaleja. Tuotantoni temaattinen viitekehys rakentuu metamodernismin, nondualismin ja transrealismin rajaamalle kentälle.

Innoitukseni löydän vaelluksiltani, hiljaisuudesta, ympäristöni tarkkailusta, tulen tuijottelusta sekä luonnonantimien keräilystä. Lähivuosina olen etsinyt keinoja vaelteluni ja taiteen tekemisen yhdistämiseksi. Kesällä 2017 pyhiinvaelsin Suomen halki mutkitellen Hangosta Nuorgamiin kamerani kanssa dokumentoiden reittini ja havaintoni. Vuosina 2018 ja 2019 kävelin ympäri Oulua ja sen lähiluontoa tarkastellen ympäristöäni paikkaansa etsivän tulokkaan näkökulmasta ja maalaten kokemukseni kankaalle. Korona-ajan työskentelin luonnonvärejä keitellen ja niillä maalaten. Nyt työskentelen vaellellen ympäri Kuopiota ja tehden tulkintoja ympäristöstäni paluumuuttajan silmin.

 

Instagram: @janneerkkila

 

————————————————————————————————