Hedelmällinen romahdus – A fruitful collapse

Ajankohta

26.10.2019 10:00 - 26.10.2019 16:00

Sukupolvien välinen työpaja

Kun kohtaamme todellisuuksia, joissa ilmasto ylikuumentuu, talousjärjestelmä on törmäämässä rajoihinsa, ja kulttuurillinen konteksti hajottaa, erottaa ja sortaa ihmisiä, tarvitsemme kaikkien panoksen, kekseliäisyyden ja sitoutumisen luodaksemme sellaisia ​​yhteistyöstrategioita, toimintaa ja suhteita, jotta yhteisöjemme ei tarvitse vain selviytyä, vaan myös menestyä

Tämän tapahtuman aikana me tarkoituksellisesti ja leikkisästi tarkastelemme kokemuksia, joita ihmisillä on luovasta tuhosta ja romahduksista. Haluamme tuoda esiin saavutetut positiiviset kokemukset ja taidot ja jakaa niitä keskenämme.

Tärkeä elementti tämän tapahtuman suunnittelussa on sukupolvien välinen dialogi. Usein keskusteluista tulevaisuudesta suljetaan pois ihmiset, joilla on sille eniten annettavaa. Laiminlyömme vanhimpien kertynyttä viisautta ja kokemusta, jättäen samalla huomiotta nuoruuden rajoittamatoman mielikuvituksen. Tämä tapahtuma on suunniteltu tavalla, jonka tarkoitus on vahvistaa ja tuoda yhdistetty luovuuttemme saataville.

Päivän aikana käytämme erilaisia ​​vuorovaikutusmenetelmiä ja rakenteita, jotka kutsuvat osallistujia työskentelemään yhdessä uudella tavalla, hyödyntämään erilaisia ​​tapoja ilmaista itseään ja jakamaan toisinaan vaikeita totuuksia tai kokemuksia.