CISV Helsinki infoilta

Ajankohta

18.1.2024 17:30 - 18.1.2024 19:00

Hakuinfo vuoden 2024 kansainvälisille leireille

CISVin tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia ja löytää ratkaisuja konflikteihin rauhanomaisin keinoin. CISV on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Tavoitteiden toteuttamiseksi CISV järjestää kansainvälisiä leirejä. Infoillassa käymme läpi hakuprosessia sekä vuoden 2024 ohjelmia että mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena

CISV educates and inspires action for a more just and peaceful world. CISV is a non-profit, non-government, non-religious organisation.

To achieve our goals CISV organises international and educational camps.
We will be going through the application process and the camps we have for 2024, and how to volunteer with us.