Askel eteenpäin, avoimet harjotukset

Ajankohta

24.4.2019 16:00 - 24.4.2019 17:30

paikkasidonnaisen esityksen avoimet harjoitukset

Askel eteenpäin on site-specific (suom. paikkasidonnainen) esitys suunniteltiin ja valmistettiin yhteistyönä ammattitaiteilijoiden ja eri kulttuuritaustaisten nuorten kanssa. Mitä tapahtuu, kun nuorten porukka kokoontuu julkiseen tilaan? Miten he voivat jakaa tämän tilan yhdessä? Mitä mahdollisuuksia yksi tavallinen tila voi tarjota luovalle mielelle? Tervetuloa katsomaan.

Askel eteenpäin / Step forward is a site-specific performance designed and prepared in collaboration between professional artists and youngsters of different cultural backgrounds. What happens when a group of young people meets at the public space? How can they share and inhabit this space? What an ordinary space can offer to a creative mind? Welcome to see our work in progress.